Articole

Biserica şi Şcoala

Cu deosebită bucurie duhovnicească am binecuvântat din toată inima, pe truditorii din ogorul şcolii, pe profesori, pe elevi, şi pe toţi cei care sunt legaţi de această nobilă activitate la Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Ciocăneşti.

Citește articolul

Dragostea de părinți

Părinţii sunt totul pe această lume. Ei sunt răspunsul la toate problemele, bucuriile şi grijile noastre. Nu e nevoie prea des de propoziţia „Te iubesc”, pentru a arăta dragostea şi preţuirea pe care ne-o oferă părinţii nouă; e nevoie de o simplă îmbrăţişare ca să înţelegi că ai un rost pe lume, iar menirea ta este slava lui Dumnezeu în pace pe pământ.

Citește articolul

O carte la Ciocăneşti

Cunoscuta mai ales sub titlul „Cazania Iui Varlaam”, renumita „Carte românească de învăţătură”,tipărită la Iaşi în 1643 de mitropolitul Varlaam care a păstorit Moldova între 1632-1653 în timpul domnitorului Vasile Vodă Lupu (1634-1653),este unul dintre cele mai de seamă monumente (tipografice) ale culturii noastre vechi.

Citește articolul

Muzicamerfest - Compromisuri muzicale

Pentru unii dintre noi întâlnirea reală cu muzica clasică este un fericit eveniment de cultură personală. De obicei aceasta se întâmplă într-o sală de concerte, în locuri special amenajate, toate în majoritatea lor fiind în mediul urban, cu precădere în marile oraşe care dispun fie de bază materială dar mai ales de dimensiunea profesională , de muzicieni, de profesionişti care corespund accesului în lumea vastă, dar delicată a muzicii, care este generic denumită muzică clasică . Dar de ce nu ,vom spune că în marile oraşe găsim şi un auditoriu, pe măsură, deloc de neglijat, mai pretenţios, destul de pregătit, cu o reală cultură şi pregătire muzicală, care percepe în plinătatea sa exprimarea şi dialogul, sentimentele şi complexitatea vastă a muzicii culte.
Pornind de la aceste deziderate de loc de neglijat dar cu putinţa de a fi depăşite, Parohiatul Ciocăneşti, prin grija familiei preotului Ilie ,sprijinit de prezbitera medic dr. Iliada Rusu, au organizat şi realizat o primă întâlnire în mediul rural, la Ciocăneşti, cu muzica de cameră.
Această întâlnire ce se doreşte un început cu frecvenţă în fiecare an, denumită –MUZICAMERFEST- având ca scop, întâlnirea dintre interpreţi de muzică clasică neprofesionişti cu un public cât mai iubitor şi ataşat de valorile muzicii clasice.

Citește articolul

Lista lucrărilor publicate de Pr. Ilie Rusu

Legenda lui DRAGOŞ

Dragoş, mândru ca un soare,
A plecat la vânătoare.
Ghioaga şi săgeata lui
Fac pustiul codrului!

Citește articolul

Sfintele Sărbători de Iarnă în Bucovina de azi

Prin rememorarea virtuoasă a unor tradiţii şi obiceiuri care se mai păstrează şi azi în Bucovina,în zilele Sărbătorilor de Iarnă, care încep cu ziua Sfântului Nicolae şi se finalizează cu ziua Sfântul Ioan Botezătorul din anul următor, socotesc că sunt,un astfel de exerciţiu,întrun timp în care chiciul,istoria inventată şi odele subţiri îşi fac tot mai mult loc”.

Citește articolul

Tradiţii şi obiceiuri străvechi de Paşti, în Ciocăneştiul de azi

Cu precădere,pe Valea Bistriţei Aurii,la Ciocăneşti,leagăn de tradiţii dar şi „matcă” a creştinismului din această parte a Bucovinei,obiceiurile şi tradiţiile Paştelui capătă o dublă semnificaţie în viaţa „cetăţii”.Pe de o parte,aceste tradiţii fac să pregătească creştinul pentru sărbătoarea Învierii Domnului,printr-o curăţire trupească şi sufletească,iar pe de altă parte,tot prin aceste tradiţii şi obiceiuri se marchează venirea primăverii,o reînviere a naturii,a vegetaţiei,o pregătire arăturilor,a fîneţelor,a animalelor pentru păşune.

Citește articolul

Arta împistririi ouălor

Artele decorative populare sunt un tezaur pe care cultura noastră îl păstrează şi îl veghează cu o grija deosebită , ele constituind , la noi, la români, una din cele mai preţioase legitimări ale harului acestui popor .

Citește articolul

Actualitatea ouălor încondeiate

Datina de a colora,de a împistri,de a încondeia ouăle, cunoscută la multe popoare din timpurile cele mai vechi, este la creştinii din Bucovina,practica artizanală de căpătâi în preajma Sfintelor Paşti. La Ciocăneşti ea se practică şi la Ispas sau Rusalii şi chiar şi la Sf. Gheorghe, dacă el nu cade în „săptămâna luminată”.

Citește articolul