Trecut

Socotesc că dragostea de Dumnezeu, unită cu dragostea de Patrie şi de aproapele, cu deplina cinstire a eroilor care s-au jertfit pentru apărarea şi întregirea Ei, sunt virtuţi ce trebuie să stea profund înscrise în fiinţa şi conştiinţa fiecărui român. Ele trebuie sădite în noi din fragedă pruncie prin repetate exerciţii spirituale.Pr. Ilie Rusu